top of page

Schoolgegevens

Groepsfoto Toermalijn 1318.jpg
Het IKC team

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur en adjunct-directeur.

Zij worden ondersteund door de Intern begeleiders. Zij zijn samen met de directeur en de leerkrachten verantwoordelijk voor de uitvoering van het jaarplan. 

 

Een belangrijk onderdeel van het jaarplan vormen de PLG’s (professionele leergemeenschappen). In deze PLG’s ontwikkelen de leerkrachten en collega’s gezamenlijk het onderwijs op kwaliteit en vorm voor IKC de Toermalijn.

Aanvulling onderwijsteam

Omdat het opleiden van toekomstige collega's hoog in het vaandel staat bij stichting Akkoord! PO, zullen er ook altijd meerdere stagiair(e)s op onze school aanwezig zijn. Extra onderwijsondersteuning wordt ingevuld door de onderwijs-assistentes. De inzet hiervan kan verschillend zijn: instructie en begeleiding aan een jaargroep, aan een klein groepje kinderen of aan een individueel kind. 

De stamgroepleider houdt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een kind en het onderwijs dat er gegeven wordt aan de groep. De regie hiervan is in handen van de intern begeleider. 

 

Verder zijn we heel blij met 'extra handen' die ons op vrijwillige basis helpen: ouders/verzorgers, opa's en oma's.

Het onderwijsteam komt regelmatig bij elkaar voor overleg of voor deskundigheidsbevordering. Dit met het hele team, maar geregeld ook in kleiner overleg.

Interim directeur IKC

Els van de Kam

e.vandekam@toermalijntegelen.nl

Adjunct directeur IKC (kinderopvang en onderwijs)

Friederike Siepermann

f.siepermann@toermalijntegelen.nl

Kwaliteitscoördinator 

Ellen Jansen

e.jansen@toermalijntegelen.nl

Kwaliteitscoördinator/ ICT /Leerkracht

Theo Joosten

t.joosten@toermalijntegelen.nl

Leerkracht 1-2

Els Driessen – Philipsen

e.driessen@toermalijntegelen.nl

Leerkracht 1-2

Marieke van Dijk

m.vandijk@toermalijntegelen.nl

Vervanger onderbouw 1-2

Thea van Moorst

t.vanmoorst@toermalijntegelen.nl

Leerkracht 3 

Saskia Sapone

s.sapone@toermalijntegelen.nl

Leerkracht groep 5

Rochelle Pijpers

r.pijpers@toermalijntegelen.nl 

Leerkracht groep 7

Jan Hindriks

j.hindriks@toermalijntegelen.nl 

Leerkracht groep 8

Gijs Huijbers

g.huijbers@toermalijntegelen.nl

Leerkracht speciale onderwijsbehoeften

Laura Crijns

l.crijns@toermalijntegelen.nl

Onderwijsassistent

Mandie Zeetsen

m.zeetsen@toermalijntegelen.nl

Onderwijsassistent

Christianne Hegger

c.hegger@toermalijntegelen.nl

Conciërge

Badi Belarbi

b.belarbi@toermalijntegelen.nl

Secretaresse

Yvonne Jeucken 

y.jeucken@toermalijntegelen.nl

Kwaliteitscoördinator

Veronique Schreurs

v.schreurs@toermalijntegelen.nl

Kwaliteitscoördinator (0-6 jr.)

Pedagogisch coach kinderopvang

Marloes Brüll

m.brull@toermalijntegelen.nl

Leerkracht 1-2

Carla Verkoeijen

c.verkoeijen@toermalijntegelen.nl

Leerkracht 1-2

Gertie van Boxel 

g.vanboxel@toermalijntegelen.nl

Leerkracht 1-2-3

Jeanine Hermans

j.hermans@toermalijntegelen.nl

Leerkracht groep 4

Audrey Wanten

a.wanten@toermalijntegelen.nl

Leerkracht groep 3

Anne-Marieke Schmitz

a.schmits@toermalijntegelen.nl

Leerkracht groep 6

Annelotte Vallen

a.vallen@toermalijntegelen.nl

Leerkracht groep 7

Rianne Wolters

r.wolters@toermalijntegelen.nl

Leerkracht groep 8

Geert Dorpmanns

g.dorpmanns@toermalijntegelen.nl

Leerkracht taalklas

Lotte van Enckevort

l.vanenckevort@toermalijntegelen.nl

Leerkrachtondersteuner

Joyce van de Ven

j.vandeven@toermalijntegelen.nl

Onderwijsassistent

Liel Jacobs - van de Laak 

l.jacobs@toermalijntegelen.nl 

Onderwijsassistent

Jacqueline Krupke

j.krupke@toermalijntegelen.nl

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie

16-10-2023 t/m 22-10-2023

 

Sinterklaas

06-12-2023

Kerstvakantie

25-12-2023 t/m 07-01-2024

Carnavalsvakantie

12-02-2024 t/m 16-02-2024

Pasen

01-04-2024

Meivakantie

29-04-2024 t/m 10-05-2024

Hemelvaart

09-05-2024 en 10-05-2024

Pinksteren

20-05-2024

Zomervakantie

08-07-2024 t/m 16-08-2024

Studiedagen / Vrij

Maandag 23 oktober 2023

Maandag 08 januari 2024

Vrijdag 02 februari 2024

Woensdag 10 april 2024

Maandag 17 juni 2024

Vrijdag 5 juli 2024

 

Onderwijsteam

De mail mag niet het persoonlijk contact overnemen. U kunt er niet vanuit gaan dat de mail acuut wordt gelezen, omdat stamgroepleiders tijdens lestijd de mail niet lezen. U krijgt binnen een week antwoord op uw mail. Dringende zaken dienen daarom altijd persoonlijk of telefonisch medegedeeld te worden.

bottom of page