top of page

Schoolgegevens

Groepsfoto Toermalijn 1318.jpg
Het team

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur. De directeur wordt ondersteund door de Intern begeleiders. Zij zijn samen met de directeur en de leerkrachten verantwoordelijk voor de uitvoering van het jaarplan. 

 

Een belangrijk onderdeel van het jaarplan vormen de PLG’s (professionele leergemeenschappen). In deze PLG’s ontwikkelen de leerkrachten en collega’s binnen de onderbouw, middenbouw en bovenbouw het onderwijs op kwaliteit en vorm voor OJBS de Toermalijn.

Directeur

Marjan Stappers

m.stappers@toermalijntegelen.nl

Adjunct directeur

Friederike Siepermann

f.siepermann@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 1-2

Els Driessen – Philipsen

e.driessen@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 1-2

Marieke van Dijk

m.vandijk@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 1-2

Gertie van Boxel 

g.vanboxel@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 4-5

Audrey Wanten

a.wanten@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 6

Gijs Huijbers

g.huijbers@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 7-8 / ICT

Theo Joosten

t.joosten@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 7-8

Joanneke Verstappen

j.verstappen@toermalijntegelen.nl

Onderwijsassistent

Anne Regeer 

a.regeer@toermalijntegelen.nl

Conciërge

Badi Belarbi

b.belarbi@toermalijntegelen.nl

Intern Begeleider 3-8

Malou Ronken

m.ronken@toermalijntegelen.nl

Intern Begeleider peuter-kleuter

Marloes Brüll

m.brüll@toermalijntegelen.nl

Vervanger onderbouw 1-2

Thea van Moorst

t.vanmoorst@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 3 

Saskia Sapone

s.sapone@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 4-5

Rochelle Pijpers

r.pijpers@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 5-6 / taalklas

Annelotte Vallen

a.vallen@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 7-8

Jan Hindriks

j.hindriks@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 7-8

Rianne Wolters

r.wolters@toermalijntegelen.nl

Onderwijsassistent

Liel Jacobs - van de Laak 

l.jacobs@toermalijntegelen.nl 

Leerkracht taalklas

Lotte van Enckevort

l.vanenckevort@toermalijntegelen.nl

Leerkrachtondersteuner

Joyce van de Ven

j.vandeven@toermalijntegelen.nl

Secretaresse

Yvonne Jeucken 

y.jeucken@toermalijntegelen.nl

Aanvulling onderwijsteam

Omdat het opleiden van toekomstige collega's hoog in het vaandel staat bij stichting Akkoord! PO, zullen er ook altijd meerdere stagiair(e)s op onze school aanwezig zijn. Extra onderwijsondersteuning wordt ingevuld door de onderwijs-assistentes. De inzet hiervan kan verschillend zijn: instructie en begeleiding aan een jaargroep, aan een klein groepje kinderen of aan een individueel kind. 

De stamgroepleider houdt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een kind en het onderwijs dat er gegeven wordt aan de groep. De regie hiervan is in handen van de intern begeleider. 

 

Verder zijn we heel blij met 'extra handen' die ons op vrijwillige basis helpen: ouders/verzorgers, opa's en oma's.

Het onderwijsteam komt regelmatig bij elkaar voor overleg of voor deskundigheidsbevordering. Dit met het hele team, maar geregeld ook in kleiner overleg.

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie

24-10-2022 t/m 28-10-2022

 

Sinterklaas

06-12-2022

Kerstvakantie

26-12-2022 t/m 06-01-2023

Carnavalsvakantie

20-02-2023 t/m 24-02-2023

Pasen

10-04-2023

Meivakantie

24-04-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaart

18-05-2023 en 19-05-2023

Pinksteren

29-05-2023

Zomervakantie

17-07-2023 t/m 25-08-2023

Studiedagen / Vrij

Maandag 31 oktober 2022

Dinsdag  01 november 2022

Maandag 21 november 2022

Maandag 06 februari  2023

Maandag 17 april 2023

Woensdag 28 juni 2023

Vrijdagmiddag 14 juli 2023

De mail mag niet het persoonlijk contact overnemen. U kunt er niet vanuit gaan dat de mail acuut wordt gelezen, omdat stamgroepleiders tijdens lestijd de mail niet lezen. U krijgt binnen een week antwoord op uw mail. Dringende zaken dienen daarom altijd persoonlijk of telefonisch medegedeeld te worden.

bottom of page