Schoolgegevens

DSC06785_edited.jpg
Het team

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur. De directeur wordt ondersteund door de Intern begeleiders. Zij zijn samen met de directeur en de leerkrachten verantwoordelijk voor de uitvoering van het jaarplan. 

 

Een belangrijk onderdeel van het jaarplan vormen de PLG’s (professionele leergemeenschappen). In deze PLG’s ontwikkelen de leerkrachten en collega’s binnen de onderbouw, middenbouw en bovenbouw het onderwijs op kwaliteit en vorm voor OJBS de Toermalijn.

Directeur

Marjan Stappers

m.stappers@toermalijntegelen.nl

Kwaliteitscoördinator/teamleider

Friederike Siepermann

f.siepermann@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 1-2

Els Driessen – Philipsen

e.driessen@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 1-2

Bernie Smits - Peeters

b.smits@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 2-3

Gertie van Boxel 

g.vanboxel@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 2-3

Jeanine Hermans

j.hermans@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 4-5

Audrey Wanten

a.wanten@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 5-6

Rianne Wolters

r.wolters@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 6-7

Gijs Huijbers

g.huijbers@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 7-8 / ICT

Theo Joosten

t.joosten@toermalijntegelen.nl

Onderwijsassistent

Anne Regeer 

a.regeer@toermalijntegelen.nl

Conciërge

Badi Belarbi

b.belarbi@toermalijntegelen.nl

Intern Begeleider

Malou Ronken

m.ronken@toermalijntegelen.nl

Intern Begeleider onderbouw

Judith van Dijk – van Horck

j.vandijk@toermalijntegelen.nl

 

Stamgroepleider 1-2

Myriam Reintjes - Jacobs      

m.reintjes@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 1-2

Thea van Moorst

t.vanmoorst@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 2-3 

Saskia Sapone

s.sapone@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 4-5

Marieke van Dijk

m.vandijk@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 4-5

Rochelle Pijpers

r.pijpers@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 5-6 / taalklas

Annelotte Vallen

a.vallen@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 7-8

Jan Hindriks

j.hindriks@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 7-8

Mayke de Moel

m.demoel@toermalijntegelen.nl

Onderwijsassistent

Liel Jacobs - van de Laak 

l.jacobs@toermalijntegelen.nl 

Secretaresse

Yvonne Jeucken 

y.jeucken@toermalijntegelen.nl

De mail mag niet het persoonlijk contact overnemen. U kunt er niet vanuit gaan dat de mail acuut wordt gelezen, omdat stamgroepleiders tijdens lestijd de mail niet lezen. U krijgt binnen een week antwoord op uw mail. Dringende zaken dienen daarom altijd persoonlijk of telefonisch medegedeeld te worden.

Aanvulling onderwijsteam

Omdat het opleiden van toekomstige collega's hoog in het vaandel staat bij stichting Akkoord! PO, zullen er ook altijd meerdere stagiair(e)s op onze school aanwezig zijn. Extra onderwijsondersteuning wordt ingevuld door de onderwijs-assistentes. De inzet hiervan kan verschillend zijn: instructie en begeleiding aan een jaargroep, aan een klein groepje kinderen of aan een individueel kind. 

De stamgroepleider houdt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een kind en het onderwijs dat er gegeven wordt aan de groep. De regie hiervan is in handen van de intern begeleider. 

 

Verder zijn we heel blij met 'extra handen' die ons op vrijwillige basis helpen: ouders/verzorgers, opa's en oma's.

Het onderwijsteam komt regelmatig bij elkaar voor overleg of voor deskundigheidsbevordering. Dit met het hele team, maar geregeld ook in kleiner overleg.

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie

25-10-2021 t/m 29-10-2021

 

Sinterklaas

06-12-2021

Kerstvakantie

27-12-2021 t/m 07-01-2022

Carnavalsvakantie

28-02-2022 t/m 04-03-2022

Pasen

18-04-2022

Meivakantie

25-04-2022 t/m 06-05-2022

Hemelvaart

26-05-2022

Pinksteren

06-06-2022

Zomervakantie

25-07-2022 t/m 02-09-2022

Studiedagen / Vrij

Maandag 18 oktober 2021

Woensdagmiddag 20 okt 2021

Vrijdag 12 november 2021

Woensdagmiddag 17 nov 2021

Woensdag 25 mei 2022

Vrijdag 8 juli 2022

Vrijdagmiddag 22 juli 2022