Schoolgegevens

Het team

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur. De directeur wordt ondersteund door de Intern begeleiders. Zij zijn samen met de directeur en de leerkrachten verantwoordelijk voor de uitvoering van het jaarplan. 

 

Een belangrijk onderdeel van het jaarplan vormen de PLG’s ( professionele leergemeenschappen). In deze PLG’s ontwikkelen de leerkrachten en collega’s binnen onderbouw, middenbouw en bovenbouw het onderwijs op kwaliteit en vorm voor OJBS de Toermalijn.

Directeur

Marjan Stappers

m.stappers@toermalijntegelen.nl

Intern begeleider

Friederike Siepermann

f.siepermann@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 1-2

Aggie Coumans - Sniekers

a.coumans@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 1-2

Els Driessen – Philipsen

e.driessen@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 2-3

Bernie Smits - Peeters

b.smits@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 2-3

Gertie van Boxel 

g.vanboxel@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 4-5

Thea van Moorst

t.vanmoorst@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 6-7

Gijs Huijbers

g.huijbers@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 6-7

Rianne Wolters

r.wolters@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 7-8

Audrey Jacobs - Wanten

a.wanten@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider / ICT

Theo Joosten

t.joosten@toermalijntegelen.nl

Onderwijsassistent

Anne Regeer 

a.regeer@toermalijntegelen.nl

Conciërge

Badi Belarbi

b.belarbi@toermalijntegelen.nl

Intern begeleider

Peggy Driessen

p.driessen@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 1-2

Myriam Reintjes - Jacobs      

m.reintjes@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider BAZEN

Judith van Dijk – van Horck

j.vandijk@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 1-2

Desirée Molin - Schyns

d.schyns@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 2-3

Jeanine Hermans

j.hermans@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 4-5

Marieke van Dijk

m.vandijk@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 4-5

Rochelle Pijpers

r.pijpers@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 6-7

Jan Hindriks

j.hindriks@toermalijntegelen.nl 

Stamgroep leider 7-8

Rik Janissen

r.janissen@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider taalklas

Annelotte Vallen

a.vallen@toermalijntegelen.nl

Onderwijsassistent

Liel Jacobs - van de Laak 

l.jacobs@toermalijntegelen.nl 

Secretaresse

Yvonne Jeucken 

y.jeucken@toermalijntegelen.nl

Balie

(077)3735345

info@toermalijntegelen.nl

Aanvulling onderwijsteam

Omdat het opleiden van toekomstige collega's hoog in het vaandel staat bij stichting Akkoord!, zullen er ook altijd meerdere stagiair(e)s op onze school aanwezig zijn. Extra onderwijsondersteuning wordt ingevuld door de onderwijs-assistente. De inzet hiervan kan verschillend zijn: instructie en begeleiding aan een jaargroep, aan een klein groepje kinderen of aan een individueel kind. 

De stamgroepleider houdt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een kind en het onderwijs dat er gegeven wordt aan de groep. De regie hiervan is in handen van de intern begeleider. 

 

Verder zijn we heel blij met 'extra handen' die ons op vrijwillige basis helpen: ouders, opa's en oma's.

Het onderwijsteam komt regelmatig bij elkaar voor overleg of voor deskundigheidsbevordering. Dit met het hele team, maar geregeld ook in kleiner overleg.

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie

14-10-2019 t/m 18-10-2019

Sinterklaas

06-12-2019

 

Kerstvakantie

23-12-2019 t/m 03-01-2020

Carnavalsvakantie

24-02-2020 t/m 28-02-2020

Pasen

13-04-2020

 

Meivakantie/Bevrijdingsdag

20-04-2020 t/m 05-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020 t/m 22-05-2020

Pinksteren

01-06-2020

 

Zomervakantie

10-07-2020 t/m 24-08-2020

De mail mag niet het persoonlijk contact overnemen. U kunt er niet van uit gaan dat de mail acuut wordt gelezen, omdat stamgroepleiders tijdens lestijd de mail niet lezen. U krijgt binnen een week antwoord op uw mail. Dringende zaken dienen daarom altijd persoonlijk of telefonisch medegedeeld te worden.

Studiedagen / Vrij

Maandag 16-09-2019

Vrijdag 07-02-2020

Dinsdag 14-04-2020

Maandag 04-05-2020

Dinsdag 02-06-2020

vrijdag 10-07-2020

Openbare Jenaplan Basisschool De Toermalijn  |  Mulgouwsingel 9, 5932 TP Tegelen

Telefoon: 077 373 5345   info@toermalijntegelen.nl

©2019 Tekst & fotografie: De Toermalijn | Ontwerp: www.ontwerpburom.nl

  • Facebook - White Circle