Schoolgegevens

DSC05233.JPG
Het team

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur. De directeur wordt ondersteund door de Intern begeleiders. Zij zijn samen met de directeur en de leerkrachten verantwoordelijk voor de uitvoering van het jaarplan. 

 

Een belangrijk onderdeel van het jaarplan vormen de PLG’s ( professionele leergemeenschappen). In deze PLG’s ontwikkelen de leerkrachten en collega’s binnen onderbouw, middenbouw en bovenbouw het onderwijs op kwaliteit en vorm voor OJBS de Toermalijn.

Directeur

Marjan Stappers

m.stappers@toermalijntegelen.nl

Kwaliteitscoördinator/teamleider

Friederike Siepermann

f.siepermann@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 1-2

Els Driessen – Philipsen

e.driessen@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 1-2

Bernie Smits - Peeters

b.smits@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 2-3

Gertie van Boxel 

g.vanboxel@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 4-5

Thea van Moorst

t.vanmoorst@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 6-7

Gijs Huijbers

g.huijbers@toermalijntegelen.nl

Stamgroepsleider 6-7

Loes Kuijpers

l.kuijpers@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 7-8

Rianne Wolters

r.wolters@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 7-8

Audrey Jacobs - Wanten

a.wanten@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider / ICT

Theo Joosten

t.joosten@toermalijntegelen.nl

Onderwijsassistent

Anne Regeer 

a.regeer@toermalijntegelen.nl

Conciërge

Badi Belarbi

b.belarbi@toermalijntegelen.nl

Intern Begeleider

Malou Ronken

m.ronken@toermalijntegelen.nl

Intern Begeleider onderbouw

Judith van Dijk – van Horck

j.vandijk@toermalijntegelen.nl

 

Stamgroepleider 1-2

Desirée Molin - Schyns

d.schyns@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 1-2

Myriam Reintjes - Jacobs      

m.reintjes@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 2-3 

Saskia Sapone

s.sapone@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 2-3

Jeanine Hermans

j.hermans@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 4-5

Marieke van Dijk

m.vandijk@toermalijntegelen.nl

Stamgroepleider 4-5

Rochelle Pijpers

r.pijpers@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider 7-8

Jan Hindriks

j.hindriks@toermalijntegelen.nl 

Stamgroep leider 7-8

Rik Janissen

r.janissen@toermalijntegelen.nl 

Stamgroepleider taalklas

Annelotte Vallen

a.vallen@toermalijntegelen.nl

Onderwijsassistent

Liel Jacobs - van de Laak 

l.jacobs@toermalijntegelen.nl 

Secretaresse

Yvonne Jeucken 

y.jeucken@toermalijntegelen.nl

Aanvulling onderwijsteam

Omdat het opleiden van toekomstige collega's hoog in het vaandel staat bij stichting Akkoord!, zullen er ook altijd meerdere stagiair(e)s op onze school aanwezig zijn. Extra onderwijsondersteuning wordt ingevuld door de onderwijs-assistente. De inzet hiervan kan verschillend zijn: instructie en begeleiding aan een jaargroep, aan een klein groepje kinderen of aan een individueel kind. 

De stamgroepleider houdt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een kind en het onderwijs dat er gegeven wordt aan de groep. De regie hiervan is in handen van de intern begeleider. 

 

Verder zijn we heel blij met 'extra handen' die ons op vrijwillige basis helpen: ouders, opa's en oma's.

Het onderwijsteam komt regelmatig bij elkaar voor overleg of voor deskundigheidsbevordering. Dit met het hele team, maar geregeld ook in kleiner overleg.

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie

19-10-2020 t/m 23-10-2020

 

Kerstvakantie

21-12-2020 t/m 01-01-2021

Carnavalsvakantie

15-02-2021 t/m 19-02-2021

Pasen

05-04-2021

Koningsdag

27-04-2021

Meivakantie

03-05-2021 t/m 14-05-2021

Pinksteren

24-05-2021

 

Zomervakantie

26-07-2021 t/m 01-09-2021

De mail mag niet het persoonlijk contact overnemen. U kunt er niet van uit gaan dat de mail acuut wordt gelezen, omdat stamgroepleiders tijdens lestijd de mail niet lezen. U krijgt binnen een week antwoord op uw mail. Dringende zaken dienen daarom altijd persoonlijk of telefonisch medegedeeld te worden.

Studiedagen / Vrij

Vrijdag 16-10-2020

Maandag 26-10-2020

Woensdagmiddag 09-12-2020

Woensdag 10-02-2021

Maandag 15-03-2021

Vrijdag 18-06-2021

Maandag 21-06-2021