top of page

Ouder & Kind

21-8-2019 Toermalijn lunchmarkt (65).JPG
Schooltijden en afspraken t.a.v. brengen en halen

Groep 1 t/m 8: 8.30 – 14.15 uur


De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats. De poort gaat dan open.
De bel om naar de klas te gaan gaat om 8.20 uur. 

 

Vanaf 8.20 uur begint de inloop. Om 8.30 uur start de school en moeten kinderen uiterlijk in de klas zijn. In de groepen 1-2 en 2-3 mogen de ouders mee spelen/werken met de starttaakjes tot 8.40 uur. Zijn uw kinderen al wat ouder en zitten ze in groep 4/5 tot en met 7/8, dan kunt u gerust meelopen naar de klas en eventuele bijzonderheden aangeven bij de leerkracht. 
 

's Middags kunt u vanaf 13.45 uur buiten wachten om uw kind op te halen. Om 14.00 uur komen de kinderen naar buiten. 

 

Om u in de gelegenheid te stellen om de werkjes van uw kinderen rustig te bekijken kunt u elke laatste vrijdag van de maand binnenlopen. De kinderen kunnen van 14.00 tot 14.30 uur hun schriftjes of werkjes laten zien aan de ouders. 

Dagritme 1-2

8.15 het schoolplein is geopend

8.20 inloop
8.40 opening van de dag / kring
9.00 werkles
10.00 fruit eten
10.15 speelzaal
11.15 kringactiviteit rekenen/taal
12.00 lunch
12.30 buiten spelen
13.15 keuze werkjes 
14.00 school is uit

De groep 2-3 heeft een combinatie van beide programma's, zowel het eerste als tweede programma ziet u in deze klassen terug. 

Dagritme 4-5 tot en met 7-8 

8.15 schoolplein is geopend
8.20 inloop
8.30 start werk 
8.45 rekenen 
9.45 blokuur:  werken aan dag of weekplanning,  schrijven, studievaardigheden  
10.45 kleine pauze 
11.00 taal, spelling, lezen
12.00 eten / buiten spelen 
12.40 creatieve vakken en wereldoriëntatie
14.00 school is uit

Gezonde mindset

Op OJBS de Toermalijn is een van de visie items “gezonde mindset”. Dit is een zeer bewuste keuze. Kinderen die fysiek lekker in hun vel zitten en gezonde voeding tot zich nemen laten een grotere concentratie zien, dit vergroot tevens het leervermogen. Het zorgt voor een gezond gewicht, dat de bewegingsmogelijkheden vergroot zowel ten aanzien van de grove als de fijne motoriek. 

In midden Limburg zijn diverse scholen gestart met de gezonde school voor de toekomst. Een project waarbij aandacht is voor beweging en voeding. 

Hun bevindingen: 

 • Scholen die het beweegaanbod hebben verzorgd daar is het BMI afgenomen. 

 • Scholen die het beweegaanbod hebben verzorgd en aan de slag zijn gegaan met gezonde voeding tijdens de lunch, daar is het BMI extra gedaald. 

 • Het belangrijkste: De scholen waar niets werd gedaan (zogenaamde controle scholen) daar is het overgewicht de afgelopen 2 jaar sterk gestegen. 

Meer informatie kunt u vinden op deze website

 

Aandacht voor dit item is op de Toermalijn reeds enkele jaren geleden ingezet met het behalen van de vignetten gezonde voeding, beweging en drinkwaterbeleid. Tijdens onderzoek vanuit JOGG, jongeren op gezond gewicht, bleek helaas dat reeds 32% van de kleuters van de Toermalijn te maken heeft met overgewicht. Het is een landelijk thema dat ook op onze school de aandacht verdient. Dat is ook de reden dat we het beleid blijven voortzetten en wat extra kracht bij willen zetten. 

Hoe gaan we dit doen? 

 • Elke stamgroep krijgt 2 keer in de week gymles

 • Bij de kleuters is er het "Nola beweegt" programma tijdens de gymlessen

 • Moestuin - er is 1 moestuinbak per klas om zelf te tuinieren

 • Koken - 3 keer per klas per schooljaar

 • Tijdens elke ochtendpauze is er vers fruit / groenten 

 • Lunchmarkt, 1 keer per week gratis lunchmarkt:

 • Elke woensdag mogen de kinderen zelf hun lege lunchtrommel vullen

 • Drinkwaterpunt buiten, om je eigen drinkfles te kunnen vullen

 

Samen met de ouders willen we schooljaar 19-20 graag onderzoeken of er animo zou zijn om de kinderen meer dagen per week lunch aan te bieden. Voorheen was de overblijfbijdrage € 1,60. Door de gewijzigde schooltijden is het overblijven kosteloos. Voor een klein beetje meer -  zo’n € 1,70 per dag per kind - zou de lunch verzorgd kunnen worden door school. 

Onze partners voor dit project:

plusverbeeten.PNG
bekkerie.PNG
staay.PNG
halkmar.PNG
Pauze en fruitkring

 

Iedere dag hebben de kinderen
een korte pauze in hun stamgroep. De kinderen spelen dan buiten.
De pauzes van de onderbouw zit verweven in het programma.
De Toermalijn zorgt op alle schooldagen voor schoolfruit. 

Eventueel mogen de leerlingen voor de fruitkring en de pauzes hun eigen fruit of een boterham meenemen. Géén koeken of snoep. In ons Gezonde Schoolbeleid vindt u hier meer informatie over en leggen we onze keuzes uit.

De tien van de Toermalijn

 

 1. Binnen in de school
  is een wandelgebied.

 2. Niet met elkaar eens?
  Dan praten wij het uit!

 3. Zeg het tegen een ander,
  als je iets niet goed vindt.

 4. Ik ga met anderen om zoals ik wil dat ze met mij omgaan.

 5. We luisteren naar elkaar.
  Dan hoor je nog eens wat!

 6. Wij zijn allemaal anders.
  Dat is leuk!

 7. Samen spelen, samen delen. Doe je mee?

 8. Met rustig werken
  kom je verder.

 9. We gaan netjes met onze spullen om.

 10. Bedenk goed voordat je iets doet, ook op social media.

Schoolgids

 

In onze schoolgids vindt u o.a. alle algemene informatie over de school, onze organisatie en waar wij als school voor gaan en staan.

Download hier de schoolgids

Voedingsbeleid

 

We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging.

Download hier onze voedingsbeleid.

Uw kind aanmelden

 

Medio januari zijn de aanmeld-dagen voor nieuwe leerlingen. De exacte datum volgt z.s.m. Wilt u echter alvast een keer komen kijken op onze school, dan bent u altijd van harte welkom! Maak een afspraak en wij laten u graag de school zien.

bottom of page