top of page

VERVOLG Openbaar onderwijs

Deze verschillen worden niet gedoogd maar zijn juist gewenst, zij bieden mogelijkheden tot verrijking. Dus maken we kennis met ideeën en gebruiken van elkaar, om er dan met begrip, respect en tolerantie mee om te kunnen gaan. Voor de kinderen als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, waarin zij zichzelf moeten kunnen redden, met en tussen andere mensen.

Een openbare school is dan ook niet de school “zonder godsdienst” zoals vaak wordt beweerd, maar juist de school waar meerdere (geloofs-) overtuigingen samenkomen. Vandaar de leus van het openbaar onderwijs: Niet apart maar samen.

Zo leren kinderen én volwassenen van en met elkaar, met respect voor elkaars identiteit. Al die kinderen, ouders en leerkrachten zorgen ervoor dat onze school een levendige, kleurrijke school is. Daarmee is IKC de Toermalijn de samenleving in het klein en geeft het zo invulling aan het begrip actief burgerschap.

Een openbare school biedt aan de ouders die dat willen de mogelijkheid om hun kinderen binnen het lesrooster godsdienstig - of humanistisch vormingsonderwijs te laten volgen. Hoe dat precies wordt georganiseerd, leest u elders in deze gids.

CBOO

 

In 2013 hebben wij een certificaat van het CBOO ontvangen dat aantoont dat wij voldoen aan de richtlijnen van een openbare school.

bottom of page