top of page

De Toermalijn

computeren.jpg
Onderwijs Missie en Visie OJBS de Toermalijn

OJBS de Toermalijn richt zich op de eerste plaats op goede basisvaardigheden. Iedere leerling is welkom, ongeacht afkomst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en etniciteit. De aandacht is nadrukkelijk niet alleen naar binnen gericht maar ook naar buiten. OJBS de Toermalijn maakt werk van verantwoordelijkheid jegens de samenleving.

Openbaar onderwijs

OJBS de Toermalijn is een openbare basisschool die de uitgangspunten van het openbaar onderwijs onderschrijft en in de praktijk probeert te brengen. Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplek zijn voor kinderen, ouders en personeel met respect voor ieders achtergrond en ieders mogelijkheden. Als openbare school willen we actief bijdragen aan een vreedzame samenleving, waar ruimte is voor die verschillen.

Onderdeel van Stichting Akkoord! PO

OJBS de Toermalijn maakt deel uit van stichting Akkoord!-po, als één van de negen daartoe behorende openbare basisscholen in Noord-Limburg.


Akkoord!-po is een dynamische op ontwikkeling gerichte, lerende organisatie, met een duidelijk herkenbaar eigen gezicht, met als missie:“Krachtig kwalitatief openbaar onderwijs”.

Toermalijn_logo nieuw.jpg

De naam OJBS de Toermalijn is het resultaat van een prijsvraag bij de opening in 1979 van de school. Een Toermalijn is een edelsteen, die meestal een groene kleur heeft, maar eigenlijk in alle kleuren voor kan komen. En daar zit ook meteen de speciale betekenis: alle kinderen, van welke kleur, afkomst, of achtergrond dan ook, zijn op onze school welkom.

 

Het logo beeld de naam op een bijzondere wijze uit. De drie bladeren verwijzen naar de natuur, echter ook naar de kinderen die als ‘onbeschreven blad’ op school binnen komen.
Ze hebben ieder hun eigen kleur en identiteit maar leren van elkaar waardoor ze een beetje kleur van de ander meenemen in hun verdere leven. De losse segmenten van het blad verwijzen naar de facetten van de edelsteen Toermalijn. Het geeft tevens de open structuur van openbaar onderwijs aan, waarbij elke leerling welkom is. De kleuren verwijzen naar de kleurstellingen die in een Toermalijn voor komen.  

bottom of page