top of page

VERVOLG Onderdeel van Stichting Akkoord! PO

Krachtig door het tonen van ambitie, dynamiek, lef, zelfbewustheid en trots;

Kwalitatief door professionaliteit, vakbekwaamheid, ondernemingszin, verantwoordelijkheid en deugdelijkheid;

Openbaar omdat we staan voor de uitgangspunten en kernwaarden van openbaar onderwijs;

Onderwijs: onze kernactiviteit. We kiezen voor een eigentijds, toekomstgericht en een voor alle kinderen passend aanbod dat gericht is op hoge, brede opbrengsten. Dit in sfeervolle leef-werkgemeenschappen en gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid.

 

Akkoord!-scholen staan actief open in hun omgeving en zoeken graag verbinding. Daar waar samenwerking en partnerschap de ontwikkeling van de kinderen versterkt, investeren wij tijd en energie. De koers van Akkoord!-po is voor de komende jaren vastgelegd in een nieuw strategisch beleidsplan 2019-2023 en geeft mede richting aan dit schoolplan. 

De kernpunten die in deze periode centraal komen te staan zijn: 

  • Eigentijds onderwijs

  • Professionele organisatie

  • Verbinden en samenwerken

  • Duurzame kwaliteit

 

Uitgangspunten:

Actieve, positieve aandacht voor de diversiteit in de samenleving;

Bouwen aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat (vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, autonomie en verdraagzaamheid – dus ook het afwijzen van intolerantie en discriminatie).

 

Kortom: Openbaar onderwijs: niet apart maar samen!

Stichting Akkoord! PO

 

Stichting Akkoord! PO is het bevoegd gezag van de openbare scholen voor basisonderwijs
in de gemeenten: Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo.

Klik hier voor meer informatie

bottom of page