De Onderbouw! 

Het nieuwe schooljaar 2021-2022!

Op woensdag 14 juli is onze jaarlijkse "doorschuifochtend'' van 8.30-12.00 uur. 

De kinderen oefenen dan in de nieuwe stamgroepen en maken kennis met hun nieuwe leerkracht(en). Later krijgt u nog meer praktische informatie, zoals in welk lokaal en of er gym is op die dag. 

  • Kleuters die in de eerste 3 schoolweken instromen (t/m 26 september) worden voor deze dag speciaal uitgenodigd. Noteer dus alvast deze datum in uw agenda. Kinderen die na 26 september instromen, krijgen gedurende het schooljaar een uitnodiging om een keer een dagdeel te komen oefenen. 

  • Kinderen die verhuizen en volgend schooljaar een andere school bezoeken, hebben deze ochtend vrij en/of kunnen op dit moment de nieuwe school bezoeken. 

  • Groep 8 is op de doorschuifochtend vrij. 

Ouder & Kind

Hoelaat kan ik mijn kind brengen en halen? Wat is het dagritme in de klas? Antwoord op deze vragen en meer vindt u hier.

De Toermalijn

Onze visie & missie, uitleg over Jenaplan, openbaar onderwijs en stichting Akkoord. Hier leest u er alles over.

Schoolgegevens

Praktische informatie. Waar staat de Toermalijn voor, contact-gegevens van ons team, de vakanties en studiedagen vindt u hier.

Brede school

Een brede school is een school die meer dan alleen onderwijs verzorgt. De school kiest voor een bredere maatschappelijke functie en werkt samen met diverse partners.

Welkom op onze school! Wij zijn een dynamische school in de wijk Op de Heide in Tegelen. Onze missie is dat onze kinderen ontwikkelen van kennis en persoon, opgroeien in diversiteit en een brede oriëntatie op de wereld krijgen.