top of page
De Onderbouw! 

We krijgen een nieuwe school!

Na de zomervakantie:
Op maandag 16 augustus.
Starten we in onze nieuwe school!

Galgenvenstraat 70
5932SV  Tegelen

Ouder & Kind

Hoelaat kan ik mijn kind brengen en halen? Wat is het dagritme in de klas? Antwoord op deze vragen en meer vindt u hier.

De Toermalijn

Onze visie & missie, openbaar onderwijs en stichting Akkoord. Hier leest u er alles over.

Schoolgegevens

Praktische informatie. Waar staat de Toermalijn voor, contact-gegevens van ons team, de vakanties en studiedagen vindt u hier.

IKC

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang en Integraal Kindcentrum. 

Welkom op onze school! Wij zijn een dynamische school in de wijk Op de Heide in Tegelen. Onze missie is dat onze kinderen ontwikkelen van kennis en persoon, opgroeien in diversiteit en een brede oriëntatie op de wereld krijgen.
bottom of page