top of page

Jenaplanonderwijs

De uitgangspunten zijn voor alle jenaplanscholen hetzelfde. De basisprincipes bepalen hoe in de school de opvoeding en het onderwijs eruit zien en zijn opgenomen in ons schoolplan. Echter vult elke school deze principes op haar manier en met haar mogelijkheden in. Elke school is tenslotte anders. Alle jenaplanscholen in Nederland hebben zich aangesloten bij de Nederlandse JenaPlan Vereniging (de NJPV). Hiervoor hebben wij als school een certificering ontvangen.

Jenaplan onderwijs is moderner dan ooit

Hoe doen we dat op de Toermalijn

  • De school is een leef-werkgemeenschap, waarin kinderen, stamgroepleiders en ouders een eigen rol hebben.

  • De kinderen leren en leven in een stamgroep, met kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus. In de stamgroep wordt samengewerkt en geleerd van elkaar.

  • Er is een ritmisch weekplan, waarin samen werken, samen spelen, samen spreken en samen vieren elkaar afwisselen.

  • Kinderen leren volwaardig verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren en voor hun rol in de groep en de school.

  • We werken met leer- en ontwikkelingsdoelen en taken, waarin kinderen ruimte krijgen om te kiezen.

  • We bieden ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende unieke kwaliteiten en talenten van kinderen.

  • De stamgroepleider activeert en zorgt dat het kind zich verantwoordelijk voelt voor het eigen leren.

  • De stamgroepleider werkt met leer- en ontwikkelingsdoelen en begeleidt kinderen in het behalen van deze doelen.

  • De stamgroepleider haalt de wereld in de stamgroep en gaat met de kinderen de wereld in.

 

Bron

Vieringen

 

De stamgroepen laten op verschillende momenten zien waar ze mee bezig zijn geweest. Ze laten dat aan elkaar zien en de ouders kunnen hiervoor ook uitgenodigd worden. Alle kinderen kunnen zich op basis van eigen behoefte en kwaliteiten profileren voor een groep mensen. Voor de één betekent dit een rol op het podium, voor een ander is dit het maken van het decor. Rollen worden altijd in overleg met kinderen verdeeld. Dit is bevorderlijk voor hun zelfvertrouwen. Daarnaast leren kinderen aandacht te hebben voor anderen. We zijn dan ook alert op de luisterhouding van kinderen tijdens de weeksluiting en zullen kinderen op hun gedrag aanspreken wanneer dit nodig is.

We stellen ouders en broertjes/ zusjes graag in de gelegenheid om naar optredens/tentoonstellingen en afsluitingen te komen kijken. Per thema bepalen we hoe we dit willen presenteren. U krijgt hiervan ruim van tevoren bericht middels het ouderportaal. 

 

Diverse feesten, die als traditie in onze omgeving gevierd worden, hebben ook op school een

plaats gekregen. Wij vieren Sinterklaas, Kerstmis (Kerstmarkt of Kerstdiner), Suikerfeest en Carnaval. Er wordt aandacht besteed aan jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Kinderboeken-week en de Koningsspelen.

Het einde van ieder schooljaar sluiten we samen met de kinderen af tijdens de musical van groep 8 en een korte afscheidsbubbel (alcohol vrij) op de laatste schooldag.   

Alle feesten en activiteiten zijn terug te vinden in onze schoolkalender op Ouderportaal.

bottom of page